Om SE-gruppen

SE-gruppen AS er morselskapet i Vesterålens ledende konsern innen bygg og anlegg og handel med byggevarer. Konsernet har i senere år utvidet sitt nedslagsfelt til hele landsdelen. Konsernet leverer byggevarer til både private og profesjonelle brukere, samt entreprenørtjenester i det private og offentlige markedet og er totalleverandør av nybygg og anleggsarbeid. Aktiviteten inkluderer dessuten rehabilitering av næringseiendommer. Vi driver også eiendomsforvaltning og utvikling.