SE-gruppen AS

Torgeir Arntsen

Administrerende direktør

Mobil +47 959 35 547
e-post torgeir.arntsen@se-gruppen.no
Geir Morten Rist

Økonomidirektør

Mobil 977 33 616
Telefon 977 33 616
e-post gmr@se-gruppen.no
Anne Reinsnes

Personalsjef

Mobil 951 94 966
Telefon 951 94 966
e-post are@se-gruppen.no
Synnøve Østingsen

Regnskapsansvarlig

Mobil 951 94 964
Telefon 951 94 964
e-post syo@se-gruppen.no
Grethe Sivertsen

Regnskapsansvarlig

Mobil 951 94 965
Telefon 951 94 965
e-post gsi@se-gruppen.no
Marita Pedersen

Lønn- og regnskapsansvarlig

Mobil 951 94 963
Telefon 951 94 963
e-post mpe@se-gruppen.no
Eli Dimmeldal

Regnskapsansvarlig

Mobil 951 94 988
Telefon 951 94 988
e-post edi@se-gruppen.no
Christina With

Regnskapsansvarlig

Mobil 951 94 987
Telefon 951 94 987
e-post cwi@se-gruppen.no
René Olsen

Regnskapsmedarbeider

Mobil 951 94 979
Telefon 951 94 970
e-post rol@se-gruppen.no
Lise Kolstad Martinsen

Logistikkcontroller

Mobil +47 971 48 489
e-post lma@se-gruppen.no
Yvonne Lolita Walter

HR Medarbeider

Mobil 996 28 919
Telefon 996 28 919
e-post ywa@se-gruppen.no
Arnt-Hugo Nilsen

IKT Leder

Mobil 909 71 514
Telefon 909 71 514
e-post ahn@se-gruppen.no
Stig Vestli Jørgensen

IKT-driftsansvarlig

Mobil 951 94 972
Telefon 951 94 972
e-post sjo@se-gruppen.no
Oddbjørn Toften

Arbeidende styreleder/Forretningsutvilkler

Mobil 951 94 961
Telefon 951 94 961
e-post oto@se-gruppen.no