SE-gruppen AS er morselskapet i konsernet SE-gruppen. Konsernet SE-gruppen består foruten morselskapet av 14 datterselskaper – fordelt på hovedsakelig tre forretningsområder.
SE-konsernet har 190 medarbeidere og omsatte for 500 mill i 2017. Konsernet er regionens største totalleverandør av byggevarer og entreprenørtjenester for bygg- og anlegg.  Virksomheten har sitt hovedkontor på Sortland, med datterselskaper i Harstad, Hadsel og Kvæfjord.

Spennende stilling som 
HR - medarbeider
Med vår økte satsing i Harstad har vi behov for å utvide vår HR-avdeling. Arbeidssted vil være Harstad, samlokalisert med Harstadbygg og Harstadbygg bolig.

Arbeidsoppgaver:
• Sentral rolle innenfor rekruttering og kompetanseutvikling
• Rådgivende funksjon for ledere og medarbeidere i saker som angår de ansatte
• Bistå i implementering og kvalitetssikring av personaladministrative, HMS og KS rutiner 
• Bistå i organisasjonsutvikling
• Arrangere kurs
• Opplæring av ansatte i digitale verktøy innen lønn, Personal og HMS
• Oppfølging sykemeldte
• Aktiv rolle innen HMS og kvalitetssikring
• Interne revisjoner
• Oppfølging HMS

Kvalifikasjoner:
• Utdanning innen ledelse, personal, HMS, KS eller tilsvarende.
• Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Egenskaper
• Operativ og selvgående
• Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
• Strukturert og systematisk – med evne til å prestere godt under press
• Evne til å bygge gode relasjoner
Kontorsted: Harstad

Vi kan tilby ansettelse i et solid firma med konkurransedyktige betingelser, gode sosiale ordninger og et positivt arbeidsmiljø.

Søknadsfrist: 6 /1-2019.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med personalsjef Anne Reinsnes tlf. 95 19 49 66. Søknad sendes på mail: anne@se-gruppen.no