SE-gruppen

SE-gruppen AS er morselskapet i konsernet SE-gruppen. Konsernet SE-gruppen består foruten morselskapet av flere datterselskaper fordelt på hovedsaklig tre forretningsområder. SE-konsernet har 175 fast ansatte medarbeidere. SE-gruppen er regionens største totalleverandør av byggevarer og entreprenørtjenester for bygg- og anlegg. I tillegg er selskapet engasjert i eiendoms- utvikling og forvaltning. Virksomheten har sitt hovedkontor i Vestmarka på Sortland, med datterselskaper/avdelinger på i Harstad, Hadsel og Kvæfjord.